Werkwijze

Werkwijze

Kijken, Luisteren, Informeren en Communiceren

Samen met jouw organisatie werken we naar veiligheid en vertrouwen toe. Dat begint bij het krijgen van inzicht in de veiligheidsrisico’s binnen een specifieke werksituatie. Ik hanteer hiervoor de volgende vier basisprincipes in mijn werkwijze:

  1. Kijken
  2. Luisteren
  3. Informeren
  4. Communiceren

De basis voor een veiligheidsadvies

Samen met jouw organisatie ga ik kijken naar de omgeving. Luisteren naar medewerkers en de interne en externe omgeving. Daarna gaan we de omgeving en de stakeholders informeren over de bevindingen. En vervolgens ga je op basis daarvan op een juiste manier communiceren.

Deze vier principes vormen de basis voor een veiligheidsadvies. Het geeft jouw organisatie inzicht, om zo stappen te maken naar een veilige en prettige werkomgeving én betere prestaties.

Wat kan V-KLIC voor jou betekenen?

Het veiligheidsniveau binnen jouw organisatie vergroten? V-KLIC adviseert, motiveert en stimuleert een verhoogde veiligheid op de werkvloer. We brengen veiligheidsrisico’s tijdig in kaart en geven invulling aan de wetgeving, theorie en uitvoering in de praktijk.

Klik op een dienst voor verdere informatie.

Veiligheidsadvies
Bouwveiligheidsadvies
Veiligheidscultuur
Gedragsverandering