Gedragsverandering

Gedragsverandering

Veilig gedrag

Wat is nou eigenlijk veiligheid? Wat betekent het binnen jouw organisatie? En vooral: hoe vergroot je de veiligheid op de werkvloer? V-KLIC helpt je bij het beantwoorden van deze vragen. Dat zit hem enerzijds in het formuleren van wat veiligheid binnen jouw organisatie is, en anderzijds in het creëren van gedragsverandering. Je kunt bijvoorbeeld super goede veiligheidsvoorschriften of procedures hebben, uiteindelijk speelt de menselijke factoren de grootste en belangrijkste rol als het gaat om veiligheid. Wanneer je de menselijke factoren gaat benaderen, ga je met (gedrags)verandering aan de slag en wordt het leuk.

Veiligheid begint bij de mensen zelf

Veiligheid begint dus bij de mensen zelf. Naast bewustzijn, is het daadwerkelijk toepassen van veilig gedrag essentieel. V-KLIC biedt diverse tools en programma’s om zowel leidinggevenden als medewerkers binnen een organisatie mee te nemen naar het werken in een veilige en prettige omgeving. We kijken naar de huidige situatie waarbij we zowel gewenst als ongewenst gedrag in kaart brengen. Dat is het startpunt om te bepalen welk gedrag er nodig is om de veiligheidsdoelen te behalen. We werken daarbij naar een situatie waarbij medewerkers zelf onveilig gedrag herkennen, bespreekbaar maken en veranderen. Dat kan bijvoorbeeld middels campagnes, workshops of complete trainingen.

  • Games op veiligheidsgedrag

Veiliger werken? Een betere samenwerking? V-KLIC heeft hiervoor games ontwikkeld die bijdragen aan veiliger gedrag op de werkvloer. Middels een interactief spel ontdekken medewerkers en teams hoe ze beter en veiliger kunnen (samen)werken. Wil je hier meer over weten, of een passende game voor jou organisatie ontwikkelen? Neem contact op.

Samenwerking

Is een belangrijk onderdeel als je het hebt over veiligheid, bewustzijn en gedrag. Zoek de samenwerking op binnen het bedrijf maar ook daar buiten met branches of juist collega bedrijven waar je veel mee samen werkt.  V-KLIC helpt je bij het in kaart brengen, analyseren en het verbinden voor een optimale samenwerking.

Wat kan V-KLIC voor jou betekenen?

Het veiligheidsniveau binnen jouw organisatie vergroten? V-KLIC adviseert, motiveert en stimuleert een verhoogde veiligheid op de werkvloer. We brengen veiligheidsrisico’s tijdig in kaart en geven invulling aan de wetgeving, theorie en uitvoering in de praktijk.

Klik op een dienst voor verdere informatie.

Veiligheidsadvies
Bouwveiligheidsadvies
Veiligheidscultuur