Veiligheidscultuur

Veiligheidscultuur

Praten over incidenten en veiligheidsrisico's

Veel mensen hebben wel eens in een situatie gezeten waarbij de werkomgeving onveilig voelde en incidenten plaatsvonden. Wanneer er niet gesproken wordt over incidenten, of wanneer veiligheid niet wordt gemotiveerd en gefaciliteerd, kunnen zich steeds opnieuw problemen voordoen. Denk hierbij aan terugkerende bedrijfsongevallen of een hoger ziekteverzuim. Dat haalt niet alleen alle werkplezier weg, maar brengt ook hoge kosten met zich mee. Daarom is een veiligheidscultuur nodig, waarbij iedereen zich comfortabel voelt om over incidenten en veiligheidsrisico’s te praten. Hierdoor kun je preventieve maatregelen nemen. Dat bevordert prestaties, van werknemers en van een bedrijf als geheel.

Meer weten over het creëren van een veiligheidscultuur? Neem contact op

Inzicht krijgen in veiligheidscultuur

Hoe ziet de veiligheidscultuur er binnen jouw bedrijf uit? Met die vraag gaan we aan de slag om de cultuur binnen jouw bedrijf te beschrijven. Op basis daarvan gaan we samen bepalen hoe we binnen jouw organisatie invulling gaan geven aan deze cultuur. Hierbij spelen je missie, visies en waarden natuurlijk een belangrijke rol. Dit vormt de basis waarop V-KLIC het veiligheidsadvies baseert. Om inzicht te krijgen in de cultuur, biedt V-KLIC verschillende instrumenten. Denk bijvoorbeeld aan een cultuurmeting om inzicht te krijgen in welke maatregelen succesvol kunnen zijn. Deze meting kan medewerkers ook motiveren om zich in te zetten voor een veiligheidscultuur. Op basis van gesprekken bepalen we welke aanpak het beste bij jouw organisatie past.

Een groter veiligheidsbewustzijn

Een belangrijke factor voor een veiligheidscultuur is dat al uw werknemers bewust zijn van veiligheid. Daarom adviseert V-KLIC over de manier om kennis te delen over dit onderwerp. Nadat er bijvoorbeeld een nieuw veiligheidsbeleid is opgesteld is het van belang dat alle medewerkers op de hoogte zijn. Hier kan vorm aan worden gegeven door middel van workshops of andere interactieve werkvormen. Foto’s maken van de werksituatie kan ook goed werken om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp.

Stappen zetten om de veiligheid binnen je bedrijf te vergroten? Neem contact op

Wat kan V-KLIC voor jou betekenen?

Het veiligheidsniveau binnen jouw organisatie vergroten? V-KLIC adviseert, motiveert en stimuleert een verhoogde veiligheid op de werkvloer. We brengen veiligheidsrisico’s tijdig in kaart en geven invulling aan de wetgeving, theorie en uitvoering in de praktijk.

Klik op een dienst voor verdere informatie.

Veiligheidsadvies
Bouwveiligheidsadvies
Gedragsverandering