RI&E

RI&E

Wat is nou eigenlijk een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)?

In de RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf of organisatie in kaart. Vervolgens maakt u een plan van aanpak voor het beheersen van deze risico’s. Het doel van de RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Dit is van belang voor uw bedrijf en uw medewerkers. Het leidt namelijk niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit.

Veel bedrijven hebben nog geen RI&E. De belangrijkste redenen hiervoor zijn, het niet op de hoogte zijn van de verplichting of te ingewikkeld.

Wanneer je de gevaren en risico’s vooraf inventariseert kan je hiervoor ook beheersmaatregelen toepassen. Hiermee verklein je de kans op een ongeval en kan je je richten op zaken die belangrijk zijn voor de continuïteit van je bedrijf.

RI&E steunpunt heeft een duidelijk filmpje over de RI&E zie hieronder:

Wat kan V-KLIC voor u doen ?

V-KLIC kan u helpen bij het opstellen van de RI&E. We kijken samen naar een passende en gebruiksvriendelijke RI&E voor uw bedrijf waardoor de organisatie is voorbereid op arbeidsrisico’s.

Interesse in RI&E? Neem contact op.

Wat kan V-KLIC voor jou betekenen?

Het veiligheidsniveau binnen jouw organisatie vergroten? V-KLIC adviseert, motiveert en stimuleert een verhoogde veiligheid op de werkvloer. We brengen veiligheidsrisico’s tijdig in kaart en geven invulling aan de wetgeving, theorie en uitvoering in de praktijk.

Klik op een dienst voor verdere informatie.

Veiligheidsadvies
Bouwveiligheidsadvies
Veiligheidscultuur
Gedragsverandering