Veiligheidsadvies

Veiligheidsadvies

Een veilige werkomgeving

Arbeidsprocessen worden steeds complexer. Het gevolg? Er ontstaan steeds meer nieuwe gevaren. De oplossing? Tijdig veiligheidsadvies inwinnen. V-KLIC kan veiligheidsrisico’s in kaart brengen en invulling geven aan de wetgeving, theorie en uitvoering in de praktijk.De nadruk ligt altijd op het voorkomen van incidenten. Dankzij parate kennis over wet- en regelgeving, maar ook over menselijk gedrag,vindt V-KLIC de beste weg naar een meer veilige werkomgeving.

Veiligheidsrisico's vooraf in kaart

Een veilige werkomgeving is voor V-KLIC een omgeving waar veiligheidsrisico’s al vooraf in kaart zijn gebracht. Dat betekent dat we graag al vroeg in het proces worden aangehaakt. Nog voordat een werksituatie of bouwproject is begonnen. Wie zich vooraf bewust is van eventuele risico’s of onveilige situaties, kan daarop acteren. Zo ga je voorkomen in plaats van genezen en hebben werknemers van een organisatie het gevoel de volledige regie over veiligheid in de werkomgeving te pakken.

Het doel van een veiligheidsadvies

Het doel van een veiligheidsadvies? Risico’s in kaart brengen en bovenal minimaliseren. Dit doen we door gebruik te maken van de risicomanagementcyclus en door de nieuwste ontwikkelingen op gebied van veiligheidskunde te volgen. Wil je meer weten over hoe je de veiligheid en bewustwording van jouw werknemers vergroot? Dit brengt V-KLIC in kaart door een bouwplaats -of werkplekinspectie uit te voeren. Uiteraard zijn we op de hoogte van de laatste Arbowetgeving en Arboregelingen welke we toepassen binnen het veiligheidsadvies.

Wat kan V-KLIC voor jou betekenen?

Het veiligheidsniveau binnen jouw organisatie vergroten? V-KLIC adviseert, motiveert en stimuleert een verhoogde veiligheid op de werkvloer. We brengen veiligheidsrisico’s tijdig in kaart en geven invulling aan de wetgeving, theorie en uitvoering in de praktijk.

Klik op een dienst voor verdere informatie.

Bouwveiligheidsadvies
Veiligheidscultuur
Gedragsverandering