Veiligheidsladder

Veiligheidsladder

Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)

De Safety Culture Ladder kennen we in Nederland ook wel als de Veiligheidsladder. Het is bedoeld om medewerkers te stimuleren om bewust veilig te werken. Dit meetinstrument bestaat uit 5 niveaus, de zogenoemde ‘laddertreden’. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in een organisatie is, hoe hoger de toegekende laddertrede.

De Safety Culture Ladder (SCL) is een tool om bewustzijn, houding en gedrag rondom veiligheid in een organisatie te meten. Daarbij is de nadruk gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur, omdat alle lagen in de organisatie worden meegenomen in de waardering. Het doel? Een belangrijke doel van de ladder is het vormgeven van veiligheidsbewustzijn in alle lagen van de organisatie door te letten op cultuur, houding en gedrag.

Safety Culture Ladder voor alle sectoren

De Safety Culture Ladder focust op het daadwerkelijke gedrag van de medewerkers op gebied van veiligheid. Een SCL-certificering wordt steeds vaker vereist door veel grote opdrachtgevers en bij aanbestedingen (veiligheid in aanbestedingen(ViA)). Sinds 2022 is de SCL ook verplicht gesteld door de ‘Governance Code Veiligheid in de Bouw’

Jouw veiligheidscultuur certificeren?

Om een goede veiligheidscultuur te ontwikkelen, is het belangrijk om te werken naar duurzame gedragsverandering.  Daarom analyseren we eerst de huidige situatie. We stellen de vraag van jouw organisatie scherp en verzamelen vanuit de hele organisatie informatie, zodat de veiligheidsambities breed worden gedragen. Daarna communiceren we over de aanpak om te werken naar de gewenste situatie. Daarmee helpen we je niet alleen met het behalen van een SCL-certificering, maar werken we samen aan een permanente veiligheidscultuur.

Ondersteuning bij de Safety Culture Ladder certificering? Neem contact op.

Wat kan V-KLIC voor jou betekenen?

Het veiligheidsniveau binnen jouw organisatie vergroten? V-KLIC adviseert, motiveert en stimuleert een verhoogde veiligheid op de werkvloer. We brengen veiligheidsrisico’s tijdig in kaart en geven invulling aan de wetgeving, theorie en uitvoering in de praktijk.

Klik op een dienst voor verdere informatie.

Veiligheidsadvies
Veiligheidscultuur
Gedragsverandering