Bouwveiligheidsadvies

Bouwveiligheidsadvies

Een veilige bouwomgeving

Veiligheid is veel meer dan het dragen van een bouwhelm, beschermende kleding, gecertificeerde machines en veiligheidsladders. Dat zijn tools die bijdragen aan de veiligheid van mensen, maar uiteindelijk moet je ook weten hoe je die tools veilig toepast. Het gaat dan veel meer om gedrag. Een bouwveiligheidsplan is essentieel om de veiligheid van jouw werknemers te garanderen. Je creëert hiermee een veilige werkomgeving en bewustwording op de werkvloer. Bovendien zijn bouwveiligheidsplannen vaak een verplichting bij bijvoorbeeld het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Een bouwveiligheidsadvies voor jouw project? Neem contact op.

Bouwveiligheidsplan voor een goede uitvoering

Een doordacht bouwveiligheidsplan is vaak verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen. Naast deze praktische reden is een bouwveiligheidsplan essentieel om de veiligheid van jouw werknemers te garanderen. Door een bouwveiligheidsplan te laten maken, voldoe je gegarandeerd  aan alle regelgeving biedt je jouw werknemers een veilig werkomgeving. Voor iedere fase in een project kun je een bouwveiligheidsplan laten opstellen. Moet het bouwproject nog beginnen? Dan wordt het bijbehorende plan hetV&G ontwerpplan genoemd. Zodra het project naar de uitvoeringsfase gaat,vormt het V&G ontwerpplan de basis voor het V&G Uitvoeringsplan.

Bouwveiligheidsplan voor directe omgeving

Wist je dat een bouwveiligheidsplan ook erg belangrijk is om de veiligheid van de directe omgeving te garanderen? Denk bijvoorbeeld aan de sloop van bepaalde gebouwen. Daarbij moet bepaald worden welke maatregelen nodig zijn om de sloop zo veiligheid mogelijk uit te voeren. Daarmee kun je overlast in de omgeving voorkomen. Doet zich toch een veiligheidsrisico voor? Dan staat in het bouwveiligheidsplan exact beschreven welke acties ondernomen moeten worden.

Naast de technische kant van veiligheid speelt de welwillendheid van omringende bewoners natuurlijk ook een rol. Daarom betrekt V-KLIC ze zoveel mogelijk bij het bouwveiligheidsplan. Wil je tijd en geld besparen bij een toekomstig bouwproject? Dan is een bouwveiligheidsplan onmisbaar.

Expertise op het gebied van veiligheid

Als veiligheidsdeskundigen hechten we veel belang aan het opstellen van een bouwveiligheidsplan op basis van maatwerk. Ook onze andere diensten kenmerken zich door een persoonlijke aanpak. Je kunt V-KLIC ook inschakelen als je veiligheidsadvies wilt over een vraagstuk of situatie die speelt binnen jouw organisatie. Op basis van verschillende inzichten uit de veiligheidskunde en psychologie gaan we onderzoeken hoe we de beste veiligheidssituatie kunnen creëren. Een voorwaarde hiervoor is dat er een veiligheidscultuur heerst waarin iedereen zich comfortabel voelt om over.

Stappen zetten om de veiligheid op de bouwplaats te vergroten? Neem contact op.

Wat kan V-KLIC voor jou betekenen?

Het veiligheidsniveau binnen jouw organisatie vergroten? V-KLIC adviseert, motiveert en stimuleert een verhoogde veiligheid op de werkvloer. We brengen veiligheidsrisico’s tijdig in kaart en geven invulling aan de wetgeving, theorie en uitvoering in de praktijk.

Klik op een dienst voor verdere informatie.

Veiligheidsadvies
Veiligheidscultuur
Gedragsverandering