Over V-KLIC

Over V-KLIC

Veilig prettig werken

Je kent vast wel het spreekwoord: een ongeluk zit in een klein hoekje. En dat is ook echt zo. Een kleine fout in een onveilige werksituatie kan grote gevolgen hebben. En juist die kleine fouten zijn zo lastig te voorspellen.Vaak wordt er pas over veiligheid gesproken als zich al een incident of onveilige situatie heeft voorgedaan. Bij V-KLIC weten we als geen ander hoe we risico’s vooraf kunnen herkennen en met name: hoe ze te voorkomen.

Voorkomen in plaats van genezen

V-KLIC richt veiligheid al voorafgaand aan de start van een project of werksituatie in. Zo voorkomen we incidentele en structurele problemen rondom veiligheid op de werkvloer. Daarbij bieden weinzicht en tools voor de toepassing van veiligheid in de dagelijkse praktijk en werkzaamheden.Zo ontstaatbewustwording bij organisaties op het gebied van een meer veilige werkomgeving. Dat is niet alleen ons specialisme, maar bovenal onze passie.

Voor wie?

Bij V-KLIC willen we technische klanten helpen met niet technische vragen. Oftewel: we helpen technische klanten bij het vergroten van veiligheid op de werkplek. Dat doen we voor bijvoorbeeld bouwbedrijven, architectenbureaus, vastgoedinvesteerders, bedrijven in de chemie en petrochemie of voor collega adviesbureaus.

Oprichter V-KLIC

Wie ik ben: Edwin van Haperen, bouwkundig ingenieur, gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige en oprichter van V-KLIC. Ik ben actief in het adviseren over Arbo en veiligheid. Denk hierbij aan het inventariseren van een bedrijfs- en project (specifieke) RI&E en het toetsen hiervan, advisering op het gebied van een Taak Risico Analyse (TRA) en het uitvoeren van veiligheidsinspecties. Ofwel: het inzichtelijk maken waar een organisatie zich bevindt op Arbo- en veiligheidsgebied, in kaart brengen wat er moet gebeuren, zodat een organisatie haar veiligheidsbeleid kan verbeteren om dichterbij de stip op de horizon te komen.

 

Wat kan V-KLIC voor jou betekenen?

Het veiligheidsniveau binnen jouw organisatie vergroten? V-KLIC adviseert, motiveert en stimuleert een verhoogde veiligheid op de werkvloer. We brengen veiligheidsrisico’s tijdig in kaart en geven invulling aan de wetgeving, theorie en uitvoering in de praktijk.

Klik op een dienst voor verdere informatie.

Veiligheidsadvies
Bouwveiligheidsadvies
Veiligheidscultuur
Gedragsverandering